İSG Politikamız

Uğur Petrol İnş. Gıda Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti., aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder. Bu politikaları tüm çalışanlarına duyurur ve ilgili taraflara ulaşılabilir kılar:

Uğur Petrol, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için gereken her türlü önlemi alır.

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak için, İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,

Yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uygun hareket eder,

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için çalışır.

Çalışanlarının, İSGYS’nin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik katılımlarını sağlamak, onların görüş ve önerilerini almak için gerekli faaliyetleri yürütür.

Görüşmeye Başla
Merhaba 👋
Size yardım edebilir miyiz?